Opensource Publication

Perkara paling penting didalam platform e-penrbitan ini ialah setup dropbox dengan betul supaya data di dalam komputer anda dan website mampu berinteraksi dengan baik serta berkesan.